Παρακάτω, μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο του κου Γαβριήλ στην εφημερίδα REAL NEWS για την χειρουργική παχυσαρκίας:

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο του κου Γαβριήλ στο HEALTH.IN.GR για την Γαστρική Πτύχωση εδώ.

Λαπαροσκοπική πτύχωση
Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο του κου Γαβριήλ στο EUMEDLINE.GR (Ημ/νία δημοσίευσης: 27/02/2014) εδώ.

Διαβάστε το άρθρο του κου Γαβριήλ, Dr. S. Gabriel, για την γαστρική Πτύχωση στο HEALTHVIEW.GR (Ημ/νία δημοσίευσης: 05/02/2014)   εδώ.

Ειδικοι Συμβουλοι
Μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση στο περιοδικό MEN’S HEALTH (ημ/νία δημοσίευσης: 09/12/2010) εδώ.

Don’t wait lose weight.
Άρθρο στην εφημερίδα FAQ (Ημ/νία δημοσίευσης: 29/11/2010) για την έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Διαβήτης και παχυσαρκία
Μπορείτε να διαβάσετε τη δημοσίευση στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ για τον θανατηφόρο συνδυασμό διαβήτη και παχυσαρκίας εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο του κου Γαβριήλ στο περιοδικό ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ για το Γαστρικό Μανίκι εδώ.

Διαβάστε το άρθρο του κου Γαβριήλ στο περιοδικό ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ : γαστρικός δακτύλιος εδώ.

Διαβάστε το άρθρο του κου Στρατή Γαβριήλ στο περιοδικό TV AVANTI (Ημ/νία δημοσίευσης: 23/12/2009) για την κοιλιοπλαστική εδώ.