ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ: ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ:

H διαφραγματοκηλη αποτελεί μία κήλη διαφορετικής μορφής από τις συνηθισμένες,
καθώς εμφανίζεται εσωτερικά της κοιλίας, συνήθως ως προβολή του στομάχου εντός του
θώρακα, μέσω του διαφράγματος το οποίο αποτελεί ένα φυσικό “χώρισμα” μεταξύ του
θώρακα και της κοιλιάς. Η διαφραγματοκήλη είναι μία πάθηση που συναντάμε συχνά στην
εποχή μας, καθώς αφορά περισσότερο από το 15% του πληθυσμού άνω των 45 ετών, ενώ
ξεπερνά το 50% σε ανθρώπους άνω των 65 ετών.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:

Η διαφραγματοκήλη προκαλεί κυρίως συμπτώματα γαστροισοφαγικής παλινδρόμησης, η
οποία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες παλινδρομήσεις των οξέων του στομάχου
προς τον οισοφάγο προκαλώντας βλάβες στο τοίχωμα του οισοφάγου και συμπτώματα
όπως αδιαθεσία, δυσπεψία, πόνο ή καύσο χαμηλά στο θώρακα, δυσκαταποσία και έμετο.
Άλλα συμπτώματα Γαστρο-Οισοφαγικής Παλινδρόμησης περιλαμβάνουν:

 • Παλινδρόμηση οξέος,
 • Αίσθημα όξινης γεύσης στο φάρυγγα,
 • Δυσφαγία (δυσκολία στην κατάποση),
 • Οδυνοφαγία (πόνος στην κατάποση),
 • Επίμονη λαρυγγίτιδα και βράγχος φωνής,
 • Επίμονος πονόλαιμος,
 • Χρόνιος βήχας ειδικά τη νύχτα,
 • Χρόνια ιγμορίτιδα.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ- ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

Η Διαφραγματοκήλη και η Γαστροισοφαγική Παλινδρόμηση (ΓΟΠ) μπορεί να προκαλέσει
σοβαρές επιπλοκές αν δεν αντιμετωπιστεί επαρκώς. Οι συχνότερες από αυτές είναι:

 1. Οισοφαγίτιδα: Η επαναλαμβανόμενη παλινδρόμηση των υγρών του στομάχου
  μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή του οισοφάγου, γνωστή ως οισοφαγίτιδα. Με
  αποτέλεσμα το αίσθημα πόνου και δυσκολίας στην κατάποση.
 2. Οισοφάγος Barrett (ΒΕ): είναι μια προκαρκινική κατάσταση που χαρακτηρίζεται
  από την αντικατάσταση του φυσιολογικού πλακώδους επιθηλίου του οισοφάγου με
  κυλινδρικό, με παρουσία εντερικής μεταπλασίας. Εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα
  οδηγεί σε καρκίνο του οισοφάγου.
 3. Οισοφαγικά έλκη: Η διαρροή των στομαχικών υγρών μπορεί να οδηγήσει στη
  δημιουργία ελκών στον οισοφάγο τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγίες.
 4. Λαρυγγίτιδα – Πνευμονία από εισρόφηση

ΔΙΑΓΝΩΣΗ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Η διάγνωση της διαφραγματοκήλης γίνεται με πολύ εύκολο τρόπο, μέσω της
ενδοσκόπησης του ανώτερου πεπτικού συστήματος ή αλλιώς γαστροσκόπηση.

Η αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης πολλές φορές ξεκινάει με τη φαρμακευτική αγωγή
την οποία ο ασθενής θα πρέπει να ακολουθήσει εφόρου ζωής. Ωστόσο, η χρόνια χρήση
αυτών των φαρμάκων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε άλλα ζωτικά όργανα όπως το
συκώτι ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί πως προκλήθηκαν και πολυποδες
στο στομάχι.

Η ριζική και μοναδικη λύση στο πρόβλημα της διαφραγματοκηλης είναι μία απλή
λαπαροσκοπική επέμβαση, δηλαδή χωρίς ανοιχτή τομή, όπου συχνά δεν χρειάζεται ούτε
παραμονή στο νοσοκομείο. Μέσω της επέμβασης διορθώνουμε την καρδιοοισοφαγική
συμβολή και συγκλίνουμε τα σκέλη του διαφράγματος και μερικές φορές αν το χάσμα είναι
μεγάλο χρησιμοποιείται πλέγμα. Μοιάζει δηλαδή και έχει περίπου την ίδια βαρύτητα με
την επέμβαση κήλης.