Οι επεμβάσεις κατά της παχυσαρκίας εδώ και δεκαετίες έχουν τροποποιηθεί πολύ με αποτέλεσμα οι παρενέργειες και οι επιπλοκές να έχουν ελαχιστοποιηθεί. Το ειδικό γαστρικο μανικι αποτελεί την πιο διάσημη και αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Θεωρείται ασφαλές ακόμη και για άτομα με πολλαπλά προβλήματα υγείας, πρόκειται ωστόσο για χειρουργική επέμβαση και όπως όλες οι επεμβάσεις, έτσι και στο ειδικό γαστρικο μανικι ελλοχεύουν κίνδυνοι και επιπλοκές. Οι περισσότερες ωστόσο επιπλοκές κατά τις επεμβάσεις παχυσαρκίας οφείλονται στην ελλιπή συμμόρφωση στις οδηγίες του ιατρού.