Μηροκήλη

Πρόκειται για κήλη που εμφανίζεται κάτω από τη βουβωνική χώρα, στο ριζομήριο, μια περιοχή μεταξύ κοιλιάς και μηρού και αποτελεί πρόπτωση του σπλάχνου μέσω του μηριαίου δακτυλίου.

Η εμφάνισή της είναι σπανιότερη από αυτή της βουβωνοκήλης και απαντάται σε γυναίκες, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας και πολύτοκες. Η λαπαροσκόπηση, όπως και στην βουβωνοκήλη, γίνεται ανάμεσα στους μύες και στο περιτόνιο.