Βουβωνοκήλη

Είναι η συχνότερη μορφή κήλης και ιδιαίτερα στους άνδρες. Οφείλεται στην πρόπτωση κάποιας εντερικής έλικας ή άλλου ενδοκοιλιακού οργάνου δια του έσω στομίου του βουβωνικού πόρου (λοξές βουβωνοκήλες) ή σπανιότερα από κοντινό στο έσω στόμιο σημείο (ευθείες βουβωνοκήλες).

Περίπου το 9% των ασθενών εμφανίζουν αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη. Άλλοτε είναι ασυμπτωματική και η διάγνωσή της γίνεται τυχαία, και άλλοτε εμφανίζει ήπιο πόνο. Η λαπαροσκόπηση δεν γίνεται μέσα στην κοιλιά, αλλά κάτω από τους μύες, και συγκεκριμένα ανάμεσα στους μύες και στο περιτόνιο και γι’ αυτό έχει λιγότερες κακώσεις και γρηγορότερη ανάρρωση.