Ομφαλοκήλη

Η ομφαλοκήλη ονομάζεται η διάνοιξη του ομφαλικού δακτυλίου και η πρόπτωση του ενδοκοιλιακού σπλάχνου.

Οι γνήσιες ομφαλοκήλες εμφανίζονται συχνότερα σε βρέφη και ουσιαστικά οφείλονται στην ατελή σύγκλειση του ομφαλικού δακτυλίου. Όταν συμβαίνει γύρω από τον ομφαλό, η κήλη ονομάζεται παρομφαλική και εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες και ιδιαίτερα σε πολύτοκες και παχύσαρκες.